ITE HONG KONG - Trade WebSite
ITE HONG KONG     13-16/6/2024, HKCEC
13-16/6/2024, HKCEC
 
     
facebook
 
×

主辦機構

 


2024香港國際旅遊展專業日觀眾登記已截止。
敬請留意2025香港國際旅遊展。
按此下載電子專業日免費門票。